Grzymalin

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia działki
10 057 m2
Cena za m2
4,87 PLN
Cena
49 000 PLN
Przeznaczenie działki
Rolna
Kształt działki
Prostokąt
Szerokość działki (mb.)
46
Długość działki (mb.)
210
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny zieleni

Opis nieruchomości

Działka rolna z możliwością zalesienia zgodnie z UCHWAŁA NR XLVIII/290/2014 RADY GMINY MIŁKOWICE Z DNIA 28 kwietnia 2014 r.

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2R/ZL, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
- przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z możliwością zalesienia
- przeznaczenie uzupełniające terenu:
- urządzenia melioracji wodnych,
- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związanej z ujęciami wody oraz infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie łączności publicznej;

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu: ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli rolniczych.

Mapa

Kontakt

Maciej Kurnicki

Maciej Kurnicki

Właściciel

Telefon:
+48 602 375 107
E-mail:
mkurnicki@novitasgroup.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Maciej Kurnicki Agencja Novitas dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest dzialki-budowlane.com.pl z siedzibą przy Objazdowa 29, 54-513 Wrocław (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres mkurnicki@novitasgroup.pl… czytaj więcej