DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
41 760 PLN
2,90 PLN/m2
TYMOWA
Opis
Grunt rolny w gminie Ścinawa, miejscowość Tymowa.

Działka na maszt telekomunikacyjny. Działka na elektrownię wiatrową.

Grunt rolny pod lasem z możliwością realizacji stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej. Zgodnie z uchwałą MPZP:

R/1-37 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe,

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych.
Szczegóły oferty

Powierzchnia działki14 400 m2

Cena za m22,90 PLN

Cena41 760 PLN

Przeznaczenie działkiRolna

Kształt działkiNieregularny

Szerokość działki (mb.)164

Długość działki (mb.)92

Przeznaczenie działki w planie lub studiumTereny obiektów i urządzeń infrastruktury inżynieryjnej, Tereny obiektów i urządzeń komunikacji, Tereny wielofunkcyjne, Tereny usług, Tereny zieleni