DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
161 040 PLN
120 PLN/m2
WROCŁAWOsiniec
ul. Osiniecka
Opis
Działka we Wrocławiu z przeznaczeniem pod drogi klasy głównej oraz rezerwę komunikacyjną. Aktualnie w rękach prywatnych na sprzedaż na wolnym rynku dla osoby, która potrafiła wykorzystać wartość nieruchomości.

120 zł za m2 - powierzchnia 1342 m2, w kształcie trójkąta. Prąd + woda + gaz w drodze asfaltowej przed działką.

Teren ustala się jako obszar przeznaczony na cele publiczne.
Dla terenu 1KDGP ustala się przeznaczenie: ulice, urządzenia telekomunikacyjne, wody powierzchniowe. Na terenie obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: obowiązuje ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego, obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik, ścieżka rowerowa, zieleń przyuliczna.
Wyznacza się teren przeznaczony na rezerwę komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem KS jako możliwość połączenia osiedla z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KS zakazuje się lokalizacji stacji benzynowej.
Szczegóły oferty

Powierzchnia działki1 342 m2

Cena za m2120 PLN

Cena161 040 PLN

Przeznaczenie działkiBudowlana

Kształt działkiTrójkąt

Szerokość działki (mb.)53

Długość działki (mb.)75

Przeznaczenie działki w planie lub studiumTereny usług, Tereny obiektów i urządzeń infrastruktury inżynieryjnej, Tereny wielofunkcyjne