DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
199 000 PLN
199 PLN/m2
SARBINOWO
Opis
Działka nad morzem w Sarbinowie koło Mielna. Do morza dzieli tylko las.

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej m.in.:
* ośrodki wypoczynkowe i hotelowe
* zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą,
* zabudowa usługowa związana ze sportem i rekreacją
- dla funkcji usługowych ustala się: wyklucza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 400 m²;
- dla funkcji mieszkaniowej ustala się:
* funkcję mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszącą funkcji usługowej, nie przekraczającą 30% sumy powierzchni użytkowej budynków na działce.
Zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie zabudowy jednorodzinnej,
Zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie budynków wolno stojących lub lokali wbudowanych w budynkach o funkcji usługowej;

Wskaźnik powierzchni zabudowy:
a) nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej,
b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

Wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 12 m,
- dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6 m,
- liczba kondygnacji: nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
- intensywność zabudowy: nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,8,
Parametry dachu:
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych pod jednakowym kątem,
- kąt nachylenia połaci: 35° -45°,
Szerokość elewacji frontowej budynku:
- dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 20 m,
- dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 10 m;
Szczegóły oferty

Powierzchnia działki1 000 m2

Cena za m2199 PLN

Cena199 000 PLN

Przeznaczenie działkiBudowlana

Kształt działkiProstokąt

Szerokość działki (mb.)26

Długość działki (mb.)40